Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatí tohoto týdne

                                

Výsledek obrázku pro sv.kateřina švédská

 

Kateřina Švédská sv. 24. 3. řeholnice, * 1331 Vadstena ve Švédsku, dcera sv. Brigity a Ulfa Gudmarssona, ve 14 letech byla provdána za Eggarta z Kyrenu, který za šest let zemřel, v r. 1372 podnikla s matkou sv. Brigitou pouť do Svaté země a do Říma, kde sv. Brigita zemřela, s tělem matky se vrátila do vlasti, kde vstoupila do řádu Svatého Spasitele, + 24. 3.1381 Vadstena, 214. papež Inocenc VIII. ji svatořečil v r. 1484.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

            25.3.       Slavnost Zvěstování Páně

 

 

Výsledek obrázku pro slavnost zvěstování páně

 

 

Zvěstování Panně Marii 25. 3. připomínka dne, kdy přišel anděl Gabriel a předal Panně Marii poselství od Boha, že bude matkou jeho Syna (L 1, 26-31).
      V r. 1566 byl svátek určen 9 měsíců před Vánoci na 25. 3. V občanském kalendáři zrušen v r. 1925. Původně mariánský svátek byl v církevním kalendáři v r. 1969 přejmenován na Zvěstování Páně.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Výsledek obrázku pro sv.kastulus

 

Kastulus sv. 26. 3. mučedník, lat.: castus = bezúhonný, mravně čistý, viz sv. Haštal, + 296 Řím, Castulus, Kastul, Haštal.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledek obrázku pro sv.rupert

 

Rupert sv. 27. 3. arcibiskup. Sv. Rupert ze Salcburku. Pocházel z franské šlechtické rodiny z Wormsu. + 27. 3. 718 Salzburg v Rakousku. Protože usiloval o spravedlnost, kritizoval mocné šlechtice, kteří svým životem budili pohoršení. Ti se zasloužili o jeho vypovězení z Wormsu. V r. 700 přišel se svými přáteli sv. Chunialdem a sv. Gislarem do tehdejšího římského města Juvavum v (solnohradských) horách, kde si vybudoval biskupský dům.
     Stal se 1. biskupem města, které vyrostlo okolo a bylo nazváno Salzburk (Solnohrad). Je považován za jeho zakladatele. Založil klášter sv. Petra a ženský klášter v Nonnbergu, kde se stala 1. abatyší jeho neteř Erentruda (30. 6.). Zemřel po odsloužení mše.
     Jeho nástupce sv. biskup Virgil (27.11.) uložil 24. 9. 774 jeho ostatky společně s ostatky sv. Chunialda a sv. Gislara do nově dostavěné katedrály. Robert, Ruprecht, Robin.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledek obrázku pro sv.rogát

 

Rogát sv. 28. 3. mučedník, lat.: rogator = navrhovatel (zákona), sv. Rogát, umučen v severní Africe společně se sv. Successem, datum smrti je neznámý (pravděpodobně 2. – 3. století), v církevním kalendáři svátek do r. 2006, Rogat.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledek obrázku pro sv.ludolf

 

Ludolf sv. 29. 3. biskup a mučedník, germ.: hluod wolf = hlasitý vlk, sv. Ludolf, * 12. století v Sasku, + 29. 3.1250 Wismar v Meklenbursku-Přední Pomořany. Biskup v Ratiboři (Ratzenburg), vzepřel se vévodovi Albertu ze Sachsen-Lauenburgu, který neprávem požadoval církevní majetek. Byl zatčen a týrán. Po nějaké době byl propuštěn a útočiště mu poskytl vévoda Jan z Mecklenburgu. U vévody Jana zemřel na následky mučení. V některých částech Německa má svátek 17. 2. Největší úctu má v biskupství Osnabrück. Jeho jméno měl známý matematik Ludolf van Ceulen (Ludolfovo číslo). Někteří jazykovědci ho překládají jako slovanské jméno Slavomil (slavný a milý), Rudolf.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledek obrázku pro sv.jan klimak

 

Jan Klimak sv. 30. 3. opat, lat.: climax = žebřík, řec.: klimakós, klima, vstup pod nebe, podnebí. Sv. Jan Klimakos, * 525 Palestina, +30.3. 605 (mylně uváděno 649) Sinaj. V 16 letech odešel na horu Sinaj, kde žil s několika druhy poustevnickým životem a v r. 600 byl zvolen opatem.
      Papež Řehoř mu daroval peníze na postavení útulku pro poutníky do Svaté země. Byl velmi učený. Napsal pravidla řeholního života s latinským názvem Climax (žebřík). Kniha má 30 kapitol (příček, podle Ježíšových 30 let) a vede duši po třiceti stupních k dokonalosti. Po 40 složil úřad ve prospěch svého bratra Jiřího (Georgius) a připravoval se na smrt.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledek obrázku pro sv.balbína

 

Balbína sv. 31. 3. mučednice, lat.: balbus = koktavý, sv. Balbína, * 2. století v Římě, dcera tribuna Quirina, vyhlášená v Římě jako velká krasavice. Podle legendy se jí vytvořila na krku hnisavá rána, kterou ji uzdravil dotykem vězenských řetězů 6. papež Alexandr I. (+ 115).
     Otec Balbíny Kvirin splnil slib, že když se dcera uzdraví, dá se on s celou rodinou pokřtít. Chodili za ní mladíci, kteří ji žádali o ruku. Když je odmítala, udali ji, že je křesťanka. Byla zajata i se svým otcem Kvirinem, který byl popraven 30.3.130. Balbína byla umučena den po otcově smrti, + 31. 3. 130 Řím. Pohřbena na Via Appia, patronka proti strumě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                  

                                      

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

                 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          


     

 

 

 
 

 


 

 

   
   
   
   
 
   
   

 

 

 

 


 

 


 

 

   
   
   
 
   
   
   
   

 

 

 

  

 
   
   
   
   

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
   
   
   
   
 
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   
   

 

 
   
   
   

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   

.

 

 
 
 

 

 

 

 
 
   
   
   
   

 

 

.